Rekrutteringsværktøj til skoler og institutioner · NyMedarbejder.dk

Rekrutteringsværktøj til skoler og institutioner

Formålet med rekrutteringsværktøjet er, at du skal bruge minimum af tid i ansættelsesprocessen og samtidig sikre bedre ansættelser. Det er nu muligt ved hjælp fra flere end 80 skole- og institutionsledere, der har hjulpet med udviklingen af dette værktøj.

 

Sådan hjælper værktøjet dig

 • Samler alle dine ansøgerne et sted, hvilket giver dig et hurtigt og godt overblik over ansøgerne
 • Afkode alle ansøgernes relevans for din stilling på få sekunder med MatchBarometeret
 • Få meget bedre indblik i ansøgernes kompetencer, erfaringer og faglig ageren end hvad du er vant til
 • Grov- og frasorter irrelevante ansøgere
 • Send afslag til dine ikke-udvalgt ansøgere med tryk på én knap
 • Indkalde til samtaler gennem værktøjet
 • Et fælles værktøj for ansættelsesudvalget.
  • I kan filtrere i ansøgerne efter kompetencer, linjefag, erfaringer, særlige opgaver osv.
  • I kan rate hver ansøger og systemet rangere ansøgerne efter bedømmelserne
  • I kan internt kommentere på den enkelte ansøger
  • I kan interne kommunikerer i udvalget
 • Du kan tilføje, slette eller rette adgangen til ansættelsesudvalgets medlemmer
 • Et værktøj med en meget høj brugervenlighed
 • Få notifikationer om nye ansøgere.
 • Få et bedre overblik i ansættelsesprocessen
 • Hver ansøger har oprette en kompetenceprofil med alle fag- og personrelevante oplysninger
 • Ansøgerne kan linke til deres Facebookprofil og Linked’in profil
 • Der er ikke grænse for antallet af stillinger I kan oprette. Det er stadig meget nemt at administrere
 • Historik for tidligere opslåede stillinger og ansøgere

Sådan ser dit overblik over ansøgerne ud

rekrutteringsværktøj hos NyMedarbejder

 

Spar 75% af tidsforbruget

regnestykke i tidsforbrug

se regnestykket her

Regnestykket er en gennemsnitsberegning med udgangspunkt i en ansættelsesproces hvor ansøgerne sender en ansøgning pr. mail. Kolonnen til venstre viser den tid der bruges i ansættelsesprocessen, fra du opslår stillingen til færdig ansættelse. (ex. ansættelsessamtaler). I regnestykket er indregnet, at leder modtager 25 ansøgere og har et ansættelsesudvalg på 5 medlemmer inkl. sig selv. I regnestykket er der også taget udgangspunkt i, at lederen grovsorterer 15 ansøgere fra og der inviteres 5 til samtale.

 

En gennemsnitsberegning viser, at hvert minut koster 3,50 kr. pr. medarbejder (inkl. leder) der er med i ansættelsesudvalget. I denne beregning bruges 1010 minutter i et ansættelsesudvalg (ved den traditionelle ansøgningsform) svarende til 3.535 kr. Ved brug af værktøjet til ansættelsesprocessen, bruges der 241 minutter svarende til 844 kr. Du opnår dermed en lønbesparelse på 2691 kr. pr. ansættelse.

tidsudregning

Så simpelt er det for dig

Værktøjet er meget enkelt og brugervenligt, så det kræver ikke store IT kompetencer at benytte værktøjet. Vi har også valgt at gøre det endnu nemmere og tidsbesparende for dig ved, at du sender os dit stillingsopslag, så sætter vi det gratis op for dig på Jobnet.dk og på Nymedarbejder.dk.

 

Ved brug af Rekrutteringsværktøjet vil forløbet typiske forløbe således:

 1. Du opretter adgang til systemet
 2. Du sender stillingsopslaget til os, hvor vi sætter det hele op
 3. Du tilføjer ansættelsesudvalget
 4. Dine ansøger kommer løbende ind
 5. I vurdere, kommenterer, filtrerer og rater de relevante ansøgerne
 6. Du indkalder til samtaler
 7. I afholder ansættelsessamtaler
 8. Afslag sendes til de ansøgere I ikke ønsker til samtale
 9. I ansætter den bedste kandidat

 

 

Det gør vi anderledes

Oftest er det vigtigste for en leder når de vurderer en ansøger, hvad kan de? og hvorfor søger de denne stilling hos mig? Værktøjet giver dig og ansættelsesudvalget mulighed for hurtigt at se, afkode og vurdere ansøgerens relevans for jer.

Med dette værktøj går vi væk fra traditionelle ansøgning. Det gør vi af flere årsager.

 • En traditionel ansøgning er årsagen til de fleste fejlansættelser.

Du kan sjældent vide dig sikker på, om det er ansøgeren selv der har skrevet ansøgningen. Mange ansøgere får hjælp fra kolleger, venner/familie eller internettet til at skrive ansøgningen. Det gør, at det kan være svært at vurdere ansøgerens formuleringsevne, skriftlighed, faglighed, motivation, kreativitet osv. Nogle ansøgere fremstår derfor bedre end de reelt er. Vi ved fra psykologiens verden, at det førstehåndsindtryk vi får af en ansøger (som i dette tilfælde er en ansøgning) kan være svært at ændre, da man ofte søger bekræftelse i sin antagelse. Mange ledere er naturligvis trænet til at vurdere/gennemskue en ansøger, men det er ansættelsesudvalget medlemmer sjældent.

 • Det er tidskrævende at afkode og sammenligne ansøgerne

De fleste ansøgere er som regel gode til at skrive hvad der motivere dem til at søge stillingen og hvilke kompetencer de besidder. Det er dog meget forskelligt hvor og hvordan de informationer fremgår. Mange bruger derfor tid på at afkode ansøgningen og CV’et for at finde frem til de relevante oplysninger. Ofte er det derfor også svært og tidskrævende at sammenligne informationerne i ansøgningerne, da det kræver et stort overblik, hukommelse og erfaring at holde styr på de mange informationer.

 • Du får sjældent et indblik i hvordan en ansøgere fagligt tænker og agerer

Som leder er det altid vigtigt, at kunne forestille sig ansøgeren som sin kommende medarbejder. Hvad tænker de om arbejdet/faget, hvad tænker de om ledelse, kolleger og børnene/eleverne osv. I en traditionel ansøgning kan dette være svært at vurdere. Det kommer som regel først frem til en ansættelsessamtale hvor de første 5 spørgsmål hurtigt afklare om de er relevante for arbejdspladsen eller ej.

For bedst at undgå ulemperne ved en traditionel ansøgning, går vi nye veje der giver nye muligheder

Når en ansøger søger din stilling igennem dette værktøj sker det med en Kompetenceprofil samt motivation. Det giver dig et hurtigt svar på hvad ansøgeren kan, vil og tænker.

Fordelene ved denne metode

 • Ansøgerne skriver deres kompetenceprofilen online og dermed mindskes chancen for hjælp udefra
 • Det er lynhurtigt at afkode ansøgernes kvalifikationer og motivation
 • Kompetenceprofilen ansøgerne udfylder er ens, hvilket gør det nemt og hurtigt at sammenligne ansøgerne
 • Vi stiller ansøgerne 5 spørgsmål (ofte de spørgsmål du indleder en ansættelsessamtale med). Så kan du frasortere ansøgerne allerede inden du har dem til samtale.
 • Vi holder fokus på fagligheden, så “utrænede” udvalgsmedlemmer bedre kan vurdere ansøgerne

Hvad så med kemien?

Kemien mellem ansøgeren, lederen og udvalgets medlemmer er altid vigtigt, men danner alene sjældent grundlaget for en ansættelse. Du har måske prøvet at ansætte en som ansættelsesudvalget rigtig godt kunne lide, men som viste sig ikke at have den faglige ballast de havde håbet. Med dette værktøj sikre du, at de ansøgere I vælger at invitere til samtale har det til fælles, at de er bedste faglige kandidater. Så kan I vurdere kemien til samtalen og lade det være en større faktor for en ansættelse.

 

Pris for 12 måneders abonnement inkl. 2 stillinger hos [ny medarbejder]

Priser link

 

Sådan fungerer rekrutteringsværktøjet (Animationsfilm)

Sådan ser værktøjet ud fra lederens side (Explainervideo)

 

Hør mere ved at ringe på 70 20 75 85 eller skrive til Kontakt@NyMedarbejder.dk

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn